BORANG PENDAFTARAN

Pakej Penubuhan Syarikat Sdn Bhd

  Nama Pengarah :

  Email:

  Nombor Telefon:

  Alamat:

  Nama Pengarah Kedua (Abaikan Jika Syarikat Mempunyai Satu Pengarah Sahaja) :

  Email:

  Nombor Telefon:

  Alamat:

  Cadangan Nama Syarikat Sendirian Berhad (2 Pilihan Nama) :


  1.

  2.

  3 Pilihan Jenis Perniagaan:

  (Cth:"Perniagaan Runcit,Khidmat Setiausaha dan Agensi Pelancongan.)

  1.

  2.

  3.

  Pengakuan: Saya Dengan Ini Mengakui Bahawa Butir-butir Yang Dihantar Adalah Benar Dan Memberi Kebenaran Untuk Pihak Ketiga (Laman Web sdnBhd2U.com) Untuk Memproses Permohonan Ini. Segala Maklumat Adalah Sulit Dan Pihak Kami Tidak Menggunakan Maklumat Yang Diterima Pada Permohonan Ini Untuk Tujuan Pemasaran Atau Dikongsikan Kepada Pihak Lain.